Genk-Diepenbeek in 2e fase

Renovatie en aanleg doorvoerleiding Onderwijslaan en Leliestraat te Diepenbeek en Genk gaat 2e fase in.

In de tweede fase, waar de werken enkele weken geleden gestart zijn, wordt het gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, samen met de opbraak van de huidige wegverharding.

De aanleg van de riolering zal nog enkele weken in beslag nemen, waarbij aansluitend werk zal gemaakt worden om de woningen te voorzien van hun aansluitingen.

Eind november zal de aannemer starten met de bovengrondse infrastructuurwerken. Hij zal trachten de rijweg aan te leggen voor het kerstverlof, indien de weersomstandigheden geen roet in het eten gooien.

Hieronder vind je een volledig overzicht van de 3 fasen, met dank aan de projectleiding.